Prästabadets logga

Prästabadet är ett bad för alla och finns på Herosområdet i centrala Smedjebacken. Badet värms upp sommartid 2-5 grader av överskott i fjärrvärmenätet och restvärme från företaget Ovako. Badet är handikappanpassat.

Ritning över Prästabadet

Prästabadet är en allmän badplats som är gratis och öppet dygnet runt. Badet är en del av sjön Barken och badet är avskilt från sjön med hjälp av duk under bryggorna.

Under sommaren värms badet upp med hjälp av överskottsvärme från fjärrvärmenätet och restvärme som producerats av Ovako Bar AB, som skänker värmen till badet. Temperaturen kan därmed höjas ca 2-5 grader genom fjärrvärme, retursystem och värmeväxling.

Servicebyggnad öppen 07-20

Vid badplatsen finns en servicebyggnad utrustad med två toaletter varav den ena är en handikapptoalett. Toaletterna är tidsinställda och öppna mellan 07.00-20.00 och det finns även en utedusch på plats. Personal från Bärkehus AB driftar badet

Badet är handikappanpassat med toalett och ramp ner i vattnet.

Fakta om badet

Badet innehåller ca 3000 m3 vatten och längden längst ut är 50 meter med ett djup på ca 2,5 meter. Under bryggorna finns en duk som skiljer vattenmassorna. Vattnet ska värmas upp och byts 2 gånger per dygn via ett sandfilter. Det tas kontinuerliga vattenprover och uppföljning av temperaturmätningar.

Hundar

Bad för hundar hänvisas ute på udden längre bort.

Hitta till Prästabadet

Från Borlänge/Säter
- Kör in mot Smedjebacken och vid rondellen (1:a) Vasagatan/Kyrkoallén svänger du vänster.
- Kör Kyrkoallén ner till kyrkan. I korsningen sväng vänster
- Kör 150 m sväng in på Prästavägen och kör ner mot sjön.
- Vid Barken Arena finns det parkeringsplats och du är nu framme.


Från Riksväg 66 från Ludvika eller Fagersta
- Vid rondellen sväng in till Smedjebacken
- Följ leden genom Smedjebacken och vid rondellen Vasagatan/Kyrkoallén sväng höger.
- Kör Kyrkoallén ner till kyrkan. I korsningen sväng vänster
- Kör 150 m sväng in på Prästavägen och kör ner mot sjön.
- Vid Barken Arena finns det parkeringsplats och du är nu framme.

Sidan senast uppdaterad: