Tankar om åldrandet

De äldre (80+) i Smedjebackens kommun, och i nästan hela Sverige, blir allt fler under de kommande åren. Vi kommer att behöva tänka i delvis nya banor för att klara av omsorgs-förvaltningens uppdrag att erbjuda vård och omsorg åt alla äldre som har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen.
Med detta som utgångspunkt genomför vi regelbundet äldreenkäter för att bättre kunna möta kommande utmaningar.

Nedan kan du ta del av rapporterna från de äldreenkäter som genomförts.

Sidan senast uppdaterad: