Insyn och rättigheter

I Sverige råder offentlighetsprincipen som innebär rätt för alla att läsa allmänna handlingar hos kommuner, landsting och andra myndigheter.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter sina uppdrag. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Sidan senast uppdaterad: