Tuki dementiasairaudessa

Smedjebackenin kunnan palveluksessa on henkilö, joka käsittelee erityisesti dementianhoitoon liittyviä asioita.

Dementianhoidon kehittäjän tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • Ohjaus ja kontaktien välittäminen yhteiskunnan eri tukitoimiin
  • Neuvonta ja tuki koskien kohtelua ja käyttäytymistä
  • Tiedottaminen dementiasairauksista ja siitä kuinka ne voivat vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, sairastuneeseen ja/tai omaiseen
  • Ohjaaminen, sekä yksilökohtaisesti että ryhmässä. Suhteen luominen dementiaan sairastuneisiin ja heidän omaisiinsa kotikäynnein, kokouksin ja puhelinkeskusteluin
  • Omaistapaamiset

Terveydenvaalija

Sosiaalipalvelulain (SoL) 5 luvun 6 § mukaan sosiaalilautakunnan on perehdyttävä hyvin ikäihmisten elinoloihin kunnassa sekä hakevassa toiminnassaan valistettava sosiaalipalvelun toiminnasta tällä alueella. Hoivahallinnon palveluksessa on 1. tammikuuta 2019 alkaen henkilö uudessa terveydenvaalijan tehtävässä.

Terveydenvaalijan tehtävänä on tehdä kunnan ikäihmisille suunnattua ehkäisevää, terveyttä parantavaa työtä.

Tarkoituksena on saada yhteys kohderyhmään kuluviin kunnan asukkaisiin keskittyen erityisesti poistamaan vanhusten tahtomatonta yksinäisyyttä. Tarkoituksena on luoda yhteyksiä ja hankkia käsitys ryhmän jokapäiväisestä elämästä ja tulevaisuuden tarpeista.

Ajankohtaiset aktiviteetit:

Tällä kotisivulla julkaistaan hieman erilaisia vihjeitä aktiviteeteista.

Mitä apua voit saada?

Tavoitteena on, että ikäihmiset ja toimintarajoitteiset saavat tukea, jotta he voivat jatkaa asumista omilla ehdoillaan omassa asunnossaan.

Smedjebackenin kunnan vanhustenhuoltoon kuuluvat erityisasunnot, kotipalvelu, sairaanhoitajat, kunnan kuntoutus, johon kuuluu työterapeutti ja lääkintävoimistelija, dementiahoidon kehittäjä, omaistuki, päivätoiminta, keskuskeittiö ja vastaanottokeittiö sekä varasto.

Kaikkia hoivatoimenpiteitä edeltää avuntarpeen harkinta. Hakemus tehdään avuntarpeenkäsittelijöiden luona, katso yhteystiedot alla. Saat sitten päätöksen siitä, mihin toimenpiteisiin olet oikeutettu. Mahdollisesta hakemuksen hylkäämisestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Ikäihmisten hoitoa ja palveluja sääntelevät sosiaalipalvelulaki ja terveyden- ja sairaanhoitolaki.

Koko hoivahallinnon henkilöstö kuuluu salassapitolain piiriin ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät saa kertoa yksilön henkilökohtaisista olosuhteista ulkopuolisille.

Ystävänpalvelu

Ystävänpalvelu koostuu yksityishenkilöistä, jotka haluavat jakaa vapaa-aikaansa muiden kanssa. Ystävänpalvelun osanottajat työskentelevät aatteellisesti ja he tulevat eri organisaatioista ja Ruotsin kirkosta.

Ystävänpalvelu tukee omaisia ja tarjoaa yhteenkuuluvuutta tahtomattaan yksinäisille.

Ystävänpalvelu voi muun muassa:

  • Käydä asunnossa
  • Lähteä seuraksi ostoksille
  • Lähteä yhdessä kävelylle
  • Tulla mukaan lääkäriin
  • Henkilökohtaiset suhteet.

Sidan senast uppdaterad: