Boende och miljö

Detaljplaner

En detaljplan krävs för att kommunen ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med detaljplanen, vad den tillåter och hur den ska genomföras.

Kartportal

Här har vi samlat våra kartor som kan vara av allmänt intresse. Alla kartor är zoomnings- och klickbara för att få ytterligare information om de olika objekten. Klicka på rubrikerna nedan för att komma till de olika kartorna.

Energirådgivning

Smedjebacken och Ludvikas kommuner delar på Energirådgivningsfunktionen