Nybyggnadskarta

För att bygga hus krävs bygglov. För att bygglov ska kunna beviljas måste bygglovhandläggaren ha tillgång till en karta där det tänkta husets läge är inritat. Nybyggnadskartan ska utgöra grund för situationsplanen.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta att använda vid bygglovsansökan

Nybyggnadskarta krävs både inom och utom detaljplanelagt område och ska beställas hos byggnadsinspektören. En nybyggnadskarta är en grundkarta som även redovisar detaljplanens bestämmelser inom detaljplanelagt område, befintliga eller projekterade höjder samt vatten och avlopp.

Nybyggnadskartan upprättas normalt i skala 1:500 (tomtstorleken kan påverka valet av skala). Den färdiga kartan levereras både digitalt och i pappersformat

Tänk på att vara ute i god tid vid beställning av nybyggnadskarta. Ni får räkna med två till tre veckors leveranstid.

Sidan senast uppdaterad: