Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun består av 35 ledamöter och 22 ersättare. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige 2018-10-15--2022-10-14

Parti

Mandat

Socialdemokraterna

17

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet de gröna

1

Moderaterna

5

Centerpartiet

4

Liberalerna

1

Sverigedeomkraterna

5

Det här gör kommunfullmäktige

Fullmäktige tar beslut i de ärenden som anses särskilt viktiga för kommunen, som kommunens budget, stora ekonomiska åtaganden, övergripande mål och riktlinjer. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöterna i kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt väljer revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige sammanträder varannan månad i kommunhusets sessionssal. Sammanträdena är offentliga och vem som helst är välkommen att närvara för att lyssna på mötena.
Två gånger per år har allmänheten rätt att ställa frågor. Det är när beslut tas om kommunens budget för kommande år, samt när beslut om kommunens bokslut/årsredovisning tas.

Webb-TV
Via kommunens Youtube-kanal sänds kommunfullmäktiges sammanträden. Länk till Youtube  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På grund av tekniska problem kan tyvärr inte mötet i april och juni sändas.

Sammanträdestider år 2022
Plats: Kommunhuset, Smedjebacken klockan 18.00
21 februari
25 april (allmänhetens frågestund på ärendet årsredovisning)
20 juni
19 september

Ordförande: Carin Runeson (S)
Vice ordförande: John Andersson (S)

Ledamöter 2019-2022
Fredrik Rönning (S)
Carin Runeson (S)
Ingemar Hellström (S)
Johan Reyier (S)
Thomas Björnhager (S)
Lena Ludvigsson-Olafsen (S)
John Andersson (S)
Åsa Engberg (S)
Kalle Johansson (S)
Monica Forsgren (S)
Hans Jansson (S)
Kerstin Ernebrink (S)
Bengt Norrlén (S)
Michaela Snygg (S)
Solweig Nyrede (S)
Maria Söderlund (S)
Joacim Lundgren (S)
Vanja Larsson (V)
Joel Bjurholm (V)
Calle Morgården (MP)
Lotta Gunnarsson (M)
Gertrud Jernberg-Zernig (M)
Karin Winqvist (M)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Kristina Karlsson (M)
Göran Engström (C)
Jan Gustavsson (C)
Jan Tholerus (C)
Adam Waller (C)
Torsten Åslund (L)
Vilhelm Johansson (SD)
Jerry Jäger (SD)
Pia Johansson (SD)
Andreas Edvardsson (SD)
Per Erik Hellström (SD)

Ersättare
Elin Forsgren (S)
Roland Nilsson (S)
Monica Georgsson (S)
Jens Hellberg (S)
Christer Gåsfors (S)
Mats Jakobsson (S)
Daniel Lundberg (S)
Lars-Ove Norling (S)
Leif Eriksson (S)
Annika Lönnström (V)
Kjell Andersson (V)
Yvonne Johansson (MP)
Thor Draiby (MP)
Helena Giliusson (M)
Martin Tomtlund (M)
Cecilia Tomtlund (M)
Vakant (C)
Karin Johansson (C)
Agneta Karlsson (L)
Jari Antell (L)
Vakant (SD)
Vakant (SD)

Nya kommunfullmäktige 2022-10-15

Sammanträdestider 2022
17 oktober
21 november, (allmänhetens frågestund på ärendet budget)
19 december

Sidan senast uppdaterad: