Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun består av 35 ledamöter och 22 ersättare. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige 2022-10-14--2026-10-14

Parti

Mandat

Socialdemokraterna

20

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet de gröna

1

Moderaterna

5

Centerpartiet

2

Sverigedeomkraterna

6

Det här gör kommunfullmäktige

Fullmäktige tar beslut i de ärenden som anses särskilt viktiga för kommunen, som kommunens budget, stora ekonomiska åtaganden, övergripande mål och riktlinjer. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöterna i kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt väljer revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige sammanträder varannan månad i kommunhusets sessionssal. Sammanträdena är offentliga och vem som helst är välkommen att närvara för att lyssna på mötena.
Två gånger per år har allmänheten rätt att ställa frågor. Det är när beslut tas om kommunens budget för kommande år, samt när beslut om kommunens bokslut/årsredovisning tas.

Webb-TV
Via kommunens Youtube-kanal sänds kommunfullmäktiges sammanträden. Länk till Youtube  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sammanträden 2022
Plats: Kommunhuset, Smedjebacken klockan 18.00
17 oktober
21 november
19 december

Ledamöter
Fredrik Rönning (S)
Carin Runeson (S)
John Andersson (S)
Matilda Kilström (S)
Felix Boström (S)
Monica Forsgren (S)
Thomas Björnhager (S)
Lena Ludvigsson-Olafsen (S)
Kalle Johansson (S)
Åsa Engberg (S)
Hans Jansson (S)
Julia Johansson (S)
Johan Reyier (S)
Ellen Hyttsten (S)
Joakim Lundgren (S)
Michaela Snygg (S)
Andreas Boström (S)
Kerstin Ernebrink (S)
Lennart Silfverin (S)
Ann-Louise Ericsson (S)
Mats Öhlin (V)
Göran Engström (C)
Peter Karmala (C)
Calle Morgården (MP)
Alexandra Collins (M)
Lotta Gunnarsson (M)
Birgitta Ericsson-Granqvist (M)
Kristina Karlsson (M)
Karin Winqvist (M)
Pia Johansson (SD)
Jerry Jäger (SD)
Liliana Henricson (SD)
Per-Erik Hellström (SD)
Martin Svensson (SD)
Lene Vogelsang Larsson (SD)

Ersättare
Bengt Norrlén (S)
Ingrid Silfverin (S)
Magnus Hult (S)
Maria Söderlund (S)
Ingemar Hellström (S)
Elin Forsgren (S)
Oscar Wikman (S)
Solweig Nyrede (S)
Christopher Nilsson (S)
Monica Georgsson (S)
Martin Hannus (V)
Annika Lönnström (V)
Jan Tholerus (C)
Adam Waller (C)
Yvonne Johansson (MP)
Thor Draiby (MP)
Helena Giliusson (M)
Helena Gustafsson (M)
Rolf Winqvist (M)
Tanaporn Hellström Janthorn (SD)


Sidan senast uppdaterad: