Ansökan om bistånd

Som äldre kan du behöva olika former av stöd för att få dina behov tillgodosedda. Kommunen ansvarar för att utreda vilket behov av stöd du har och att erbjuda insatser vid behov. För att göra en ansökan om bistånd tar du kontakt med biståndshandläggare, se kontaktuppgifter längst ned på denna sida. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter till att leva ett självständigt liv med en skälig levnadsnivå.

Bistånd kan exempelvis ges genom insatser så som:
Hemtjänst Öppnas i nytt fönster.
• Dagverksamhet
Trygghetslarm Öppnas i nytt fönster.
Särskilt boende Öppnas i nytt fönster.
• Hjälp med inköp
Korttidsboende Öppnas i nytt fönster.
Klicka på länkarna för att läsa mer om varje insats.

Hur ansökan går till:

Steg 1 – ansökan
• Du tar kontakt med biståndshandläggare, se kontaktuppgifter nedan,
eller fyller i och skickar in blankett som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Steg 2 – möte med biståndshandläggare
• Du och biståndshandläggaren kommer överens om ett möte där du får berätta om dig själv och dina behov. Om du vill får du ha någon med dig, exempelvis anhörig eller god man.
Steg 3 – utredning
• Biståndshandläggaren skriver ner det ni pratat om. Vid hembesök kommer biståndshandäggaren hem till dig. Om du inte önskar hembesök kan du istället komma och hälsa på här på förvaltningen.
• Biståndshandläggare utreder vilket behov av stöd du har.
• Under utredningen har du och biståndshandläggaren kontinuerlig kontakt.
Steg 4 – beslut
• Biståndshandläggaren förmedlar beslutet till dig tillsammans med underlaget för beslutet och information om varför du fått eller inte fått den insats du sökt.
Överklaga
Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Tillsammans med ditt beslut får du en besvärshänvisning som förklarar hur du gör för att överklaga ditt beslut. Överklagan ska vara inkommen till omsorgsnämnden senast 3 veckor efter att du fått ditt beslut.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom omsorgen har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får berätta om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Kontakt

Har du födelsedatum mellan 1-7

Jonas Ljus

Biståndshandläggare SoL

0240 - 66 03 85


Har du födelsedatum mellan 8-14

Johanna Flyckt

Biståndshandläggare SoL

0240-66 01 78


Har du födelsedatum mellan 15-22

Sophia Handegard

Biståndshandläggare SoL

0240-66 03 14


Har du födelsedatum mellan 23-26

Monica Popescu

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240-66 03 12


Har du födelsedatum mellan 27-31

Maria Eriksson

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240- 66 00 20

Sidan senast uppdaterad: