Förskolor

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är hemma med yngre syskon har ditt barn rätt till barnomsorg. Barnomsorgen sköts av kommunen. Barnomsorgen bör tillgodose barnens utveckling på kroppsligt, intellektuellt och socialt plan och ge tillfälle till lek, lärande, samvaro och vila.

Ansökan om barnomsorgsplats

Här ansöker du om plats vid kommunens förskolor

Matsedel för skola och förskola

Här finns matsedel samt information om specialkost

Läroplan för förskolan

Länk till Skolverkets hemsida med läroplan för förskolan