Åbackenin asumistuki

Åbackenin asumistuki on sosiaalista ja käytännön apua henkilöille, joilla on pitkäaikaiset ja mittavat psyykkiset toimintarajoitukset.

Asumistuen henkilöstö työskentelee vahvistaakseen yksilön kykyä pystyä selviytymään itse arkipäivästään ja elämästään toimintarajoitteestaan huolimatta.

Henkilöstö tukee henkilöä asumisessa, jotta tämä selviytyy esimerkiksi asunnon hoitamisesta, hygieniasta ja ostosten teosta. Aktiviteetteja harjoitetaan yhdessä yksilön kanssa, jolloin henkilöstön tehtävänä on ennen kaikkea tukea niin, että yksilö itse selviytyy toimista.

Henkilöstö antaa myös tukea ja ohjausta arkipäivän tilanteissa, auttaa löytämään oikeat viranomaiset ja organisaatiot sekä työskentelee, jotta yksilö voi osallistua yhteiskuntaelämään.

Yksilölle annettavan keskustelutuen lisäksi asumistukija voi myös tukea ja ohjata muita tärkeitä henkilöitä toimintarajoitteisen verkostossa, esimerkiksi omaisia ja kotipalveluhenkilöstöä.

Åbacken on avoinna vierailuja ja sosiaalista kanssakäymistä varten iltapäivisin (ei kuitenkaan tiistaisin).

Asumistuki tekee läheistä yhteistyötä alueen psyykkisen tiimin kanssa.

Tavoitteiden asettelu ja suunnittelu tapahtuu yksilökohtaisesti kullekin henkilölle.

SoL- tai LSS-toimenpiteitä annetaan avuntarpeenkäsittelijän tekemän selvityksen ja päätöksen jälkeen.

Sidan senast uppdaterad: