God man, förvaltare, överförmyndare

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. God man eller förvaltare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

I varje kommun ska det finnas, antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltares verksamhet.

Falu, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken och Ludvika kommuner har bildat ett gemensamt kontor för handläggning av överförmyndarärenden.

Besöksadress: Humanistvägen 2 B, 781 70 Borlänge

Postadress: Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge.
Fax: 0243-742 90
E-post: ois@borlange.se

Kontakta överförmyndare i samverkan om du vill ha mer information om vad godmanskap och förvaltarskap är och hur gode män och förvaltare utses.

Blanketter och övrig information finns att hämta på Borlänge kommuns hemsidalänk till annan webbplats.

Expeditionstider:
Telefon: 0243-666 44
Fax: 0243-742 90
E-post: ois@borlange.se
Webbplats: www.borlange.selänk till annan webbplats

Överförmyndare i samverkan
i Falun-Borlänge regionen

Borlänge kommun
781 81 Borlänge
E-post: Ois@borlange.se
Webbplats: www.borlange.selänk till annan webbplats

Fax: 0243-742 90
Tfn: 0243-666 44
Borlänge växel: 0243-740 00
Besöksadress: Humanistvägen 2B, 781 70 Borlänge
Postadress: Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen, Borlänge kommun,
781 81 Borlänge
Överförmyndare Smedjebackenlänk till annan webbplats
Kerstin Ernebrink

Sidan senast uppdaterad: