Schisshyttans vandringsled

4 km lång vandringsled i skogen längs gammal järnindustri från 1700-talet.

Vandring skog Schisshyttan

Schisshyttans vandringsled är en 4 km lång skyltad led. Leden följer Schisshyttebäcken och visar lämningar från traktens järnhantering från mitten av 1600-talet då den första masugnen uppfördes, fram till år 1922 då den sista hyttan lades ned.

Schisshyttan var under andra hälften av 1700-talet ett vetenskapligt centrum. Sven Rinman – ”den svenska metallurgins fader” – uppförde här ett laboratorium och en provmasugn där han forskade och utvecklade metallurgin och tekniken kring järnframställning. Ståltillverkningen vid Schisshyttan pågick fram till 1874. Idag finns bara ruiner kvar av denna tidiga industriella epok. Intressanta och spännande lämningar efter smedjor, mindre stålverk, arbetarbostäder, dammar och masugnar möter vandraren.

Vid sjön Schissen ligger Schisshyttans herrgård, en väl bibehållen herrgårdsbyggnad med anor från 1700-talet. Under de vitputsade fasaderna finns murar av slagg. Herrgåden ägs idag av ett företag och används för representation. Vandringen inkluderar även en modern gruva, Lustigkulla, med bevarad lave i stålkonstruktion. Gruvan har ett storslaget läge med vacker utsikt från lavens stegplan.

Sidan senast uppdaterad: