Trygghetsboende Gläntan

Trygghetsboendet Gläntan har totalt 52 lägenheter. Lägenheternas storlek varierar från 1 rum och kök till 3 rum och kök och är anpassade till personer med rörelsehinder.

Bärkehus äger och hyr ut lägenheterna på Gläntan och dessa finns tillgängliga för dig som fyllt 67 år.

I huset finns tvättstuga och restaurang. Restaurangen är öppen för hyresgästerna, anhöriga till hyresgästerna samt för personer 69 år och äldre.

Restaurang Gläntan

Restaurangen är öppen och lunch serveras mellan 11.00 – 13.30 på vardagar, ej helg eller röda dagar.
OBS! Vid ändrade öppet förhållanden så aviseras det skriftligen på dörren in till restaurangen t.ex. vid akut sjukdom mm.

Restaurangen har två sittningar. En sittning mellan kl. 11.00 - 12.00 för allmänheten över 69 år. Sedan kl 12.00 – 13.30 för boende på trygghetsboendet Gläntan.

Meny finns att hämta i restaurangen.
Välkommen!

Sidan senast uppdaterad: