Avgifter

Avfallstaxa Pdf, 84.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift inom äldre- och handikappomsorgen Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för flytt av fordon Pdf, 35.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för guidade visningar Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för handläggning av ansökan om hantering av brandfarlig och explosiv vara Pdf, 561.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift för hunddagis Pdf, 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter inom omsorgen Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter kostenheten Pdf, 142.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter lotteritillstånd Pdf, 80.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter på biblioteket Pdf, 158.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter vid försäljning av kommunal mark Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Egenavgift i samband med resa till daglig verksamhet Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Felparkeringsavgifter Pdf, 42.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgiftstak för avgift enligt Socialtjänstlagen Pdf, 241.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Matpriser omsorgsnämnden Pdf, 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och bygglovstaxa Pdf, 197.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för ansökning- och tillsynsavgifter Pdf, 106.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för brandskyddskontroll Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för kopiering Pdf, 37.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 941.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för sotning och brandskyddskontrol Pdf, 65 kB, öppnas i nytt fönster.l
Taxa för torghandel Pdf, 37.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för uthyrning av idrottsanläggningar Pdf, 162.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa gällande grävningsbestämmelser Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för kontroll av foder och animaliska biprodukter Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor för räddningstjänstens externa tjänster Pdf, 217.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten Pdf, 201.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Revidering av taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område Pdf, 55 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-taxa Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: