Reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF
Arkivreglemente för Smedjebackens kommunPDF
Arvoden Barken Vatten & Återvinning ABPDF
Arvoden till valförrättarePDF
Arvoden till WBABs revisorerPDF
Arvoden WBABPDF
Arvodesreglemente 2019-2022PDF
AttestreglementePDF
Bolagsordning för Barken Vatten & Återvinning ABPDF
Bolagsordning för Bärkehus ABPDF
Bolagsordning för Smedjebacken Energi ABPDF
Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät ABPDF
Bolagsordning för Smedjebacken kommuns Förvaltnings ABPDF
Bolagsordning för WBABPDF
Delegation attesträtt tekniska kontoretPDF
Delegation för att utse ombudPDF
Delegation för lokala trafikföreskrifterPDF
Delegation lotteriärendenPDF
Delegationsordning för kommunstyrelsenPDF
Delegationsordning för kulturnämndenPDF
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndenPDF
Förbundsordning för kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbundPDF
Gemensamma arvoden till gode män och förvaltare inom överförmyndare i samverkanPDF
Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendemän PRF-KLPDF
Partistöd mandatperioden 2019-2022PDF
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderPDF
Reglemente för familje- och utbildingsnämndenPDF
Reglemente för gemensamma servicenämndenPDF
Reglemente för intern kontrollPDF
Reglemente för kommunala handikapprådetPDF
Reglemente för kommunstyrelsenPDF
Reglemente för krisledningsnämndenPDF
Reglemente för kulturnämndenPDF
Reglemente för miljö- och byggnadsnämndenPDF
Reglemente för omsorgsnämndenPDF
Reglemente för pensionärsrådetPDF
Reglemente för revisorernaPDF
Reglemente för Smedjebackens kommuns kulturprisPDF
Reglemente för Västmanland-Dalarnas lönenämndPDF
Reglemente för Västerbergslagens kulturskolenämndPDF
Reglemente för överförmyndarenPDF
SkolskjutsreglementePDF
Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning ABPDF
Ägardirektiv för Bärkehus ABPDF
Ägardirektiv för Smedjebacken Energi ABPDF
Ägardirektiv för Smedjebacken kommuns Förvaltnings ABPDF

Sidan senast uppdaterad: