Reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Arkivreglemente för Smedjebackens kommun Pdf, 129.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden Barken Vatten & Återvinning AB Pdf, 55.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden till valförrättare Pdf, 82.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden till WBABs revisorer Pdf, 54.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden WBAB Pdf, 15.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvodesreglemente 2019-2022 Pdf, 272.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Attestreglemente Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Barken Vatten & Återvinning AB Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Bärkehus AB Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Smedjebacken Energi AB Pdf, 83.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Smedjebacken kommuns Förvaltnings AB Pdf, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för WBAB Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegation attesträtt tekniska kontoret Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegation för att utse ombud Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegation för lokala trafikföreskrifter Pdf, 35.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegation lotteriärenden Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för kommunstyrelsen Pdf, 380.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för kulturnämnden Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för omsorgsnämnden Pdf, 464.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Förbundsordning för kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund Pdf, 168.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Gemensamma arvoden till gode män och förvaltare inom överförmyndare i samverkan Pdf, 48.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendemän PRF-KL Pdf, 37.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Partistöd mandatperioden 2019-2022 Pdf, 306.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Pdf, 249.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för familje- och utbildingsnämnden Pdf, 204.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för gemensamma servicenämnden Pdf, 86.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för intern kontroll Pdf, 344.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kommunala handikapprådet Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för krisledningsnämnden Pdf, 153.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kulturnämnden Pdf, 220.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden Pdf, 148.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för omsorgsnämnden Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för pensionärsrådet Pdf, 191.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för revisorerna Pdf, 497.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för Smedjebackens kommuns kulturpris Pdf, 41.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för Västmanland-Dalarnas lönenämnd Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för Västerbergslagens kulturskolenämnd Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för överförmyndaren Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolskjutsreglemente Pdf, 201.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Bärkehus AB Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Smedjebacken kommuns Förvaltnings AB Pdf, 112.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: