Ansökan om bygglov

Funderar du på att bygga till eller bygga om? Vi vill gärna ha en dialog med dig i ett tidigt skede, gärna redan vid uppstarten av projektet.

ritning

Miljö- och byggkontoret arbetar med bygglov, anmälan och samråd i samband med byggstart, enligt Plan och Bygglagen, PBL. Vi sköter också lokaliseringsfrågor och står för rådgivning i frågor rörande utformning, färgsättning och konstruktion. Vi hanterar också kvalitetsfrågor, kontrollplan och samrådsmöten.

Till våra uppgifter hör även handläggning och registerhållning av obligatorisk ventilationskontroll. Våra bygglovhandläggare ger allmänheten service genom till exempel rådgivning och att tillhandahålla ritningar.

Alla frågor är välkomna, stora som små. Tillsammans kan vi komma fram till de bästa lösningarna. Det kan spara dig både tid och pengar längre fram.

Sidan senast uppdaterad: