Betyg och bedömning

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i
årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan. Läs Skolverkets information till elever och vårdnadshavare om betyg och kunskapskrav i länken nedan för mer information.

Borttappat betyg?

Om du har tappat bort ditt slutbetyg och behöver en betygskopia så ska du kontakta administratören på den skola du gick på. Kontaktuppgifter till administratören hittar du här på hemsidan under respektive skola.  

Sidan senast uppdaterad: