Handläggare inom LSS

Hos oss på omsorgsförvaltningen arbetar två handläggare med ärenden som berör LSS. Maria arbetar med ärenden som berör vuxna personer och Monica arbetar med ärenden som berör barn och unga under 21 år eller studerande på gymnasieskola.

Kontakt

Handläggare inom LSS för vuxna

Maria Eriksson

Biståndshandläggare

0240- 66 00 20


Handläggare inom LSS för barn och unga

Monica Popescu

Biståndshandläggare

0240-66 03 12

Sidan senast uppdaterad: