Policy

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 334.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Belysningspolicy reviderad Pdf, 305.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Belysningspolicy Pdf, 60.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagspolicy för Smedjebackens kommunkoncern Pdf, 374.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Brandskyddspolicy Pdf, 125.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Chefspolicy Pdf, 113.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Dispens gällande parkering för kommun och Landstinget Pdf, 35.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Dopingpolicy Pdf, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ekonomiska styrprinciper-styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Pdf, 268.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Finanspolicy Pdf, 258.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Försäljning av tomter för småhusbebyggelse Pdf, 256.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Försäljning av tomter för verksamhet eller flerbostadshus Pdf, 252.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Informationssäkerhetspolicy Pdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunikationspolicy Pdf, 123.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Lönepolicy för Smedjebackens kommun Pdf, 205.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Medarbetarpolicy Pdf, 320.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljöpolicy - miljöanpassad upphandling Pdf, 235.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy för parkeringsövervakning Pdf, 404.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy för hastighetsdämpande åtgärder Pdf, 34.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy och handlingsplan gällande alkohol, droger och missbruk Pdf, 182.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy ombyggnad gator Pdf, 34.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Snöröjningspolicy Pdf, 37.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Reservation av tomt Pdf, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Upphandlings- och inköpspolicy Pdf, 391.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: