Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor, människor med funktionsnedsättning och den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämndens ansvarsområden indelas organisatoriskt i fyra verksamhetsområden:
- Förvaltningsövergripande
- LSS och psykiatri
- Äldreomsorg
- Den kommunala hälso- och sjukvården

Ordförande:
Monica Forsgren (S), tel: 0240-660279
e-post: monica.forsgren@smedjebacken.se

Vice ordförande:

Johan Reyier (S)

Ledamöter 2019-2022
Monica Forsgren, ordförande (S)
Johan Reyier, vice ordf. (S)
Mats Jacobsson (S)
Monica Georgsson (S)
Christer Gåsfors (S)
Robert Göransson (V)
Göran Engström (C)
Kristina Karlsson (M)
Jerry Jäger (SD)

Ersättare 2019-2022
Fredrik Holmgren (S)
Sören Åhlström (S)
Lena Nilsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Ann-Louise Ericsson (S)
Yvonne Johansson (MP)
Karin Johansson (C)
Christina Brunell (M)
Aleksandra Børgesen (SD)

Sidan senast uppdaterad: