Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor, människor med funktionsnedsättning och den kommunala hälso- och sjukvården.

Omsorgen ska arbeta i enlighet med äldreomsorgens nationella värdegrund som stipulerar att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
-Inom omsorgen ska alla känna sig trygga
-Omsorgen är välkomnande gentemot såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare
-Omsorgen värdesätter engagerade medarbetare som har vård- och omsorgstagaren i fokus
-Omsorgen är förändringsbenägen och drivs av en stark framtidstro

Nämndens ansvarsområden indelas organisatoriskt i fyra verksamhetsområden:
- Förvaltningsövergripande
- LSS och psykiatri
- Äldreomsorg
- Den kommunala hälso- och sjukvården

Ordförande:
Christopher Nilsson (S)
e-post: christopher.nilsson@smedjebacken.se

Vice ordförande:

Johan Reyier (S)

Ledamöter 2023-2026
Christopher Nilsson (S)
Johan Reyier (S)
Ingrid Silfverin (S)
Mats Jakobsson (S)
Kerstin Ernebrink (S)
Monica Georgsson (S)
Göran Engström (C)
Kristina Karlsson (M)
Jerry Jäger (SD)

Ersättare 2023-2026
Fredrik Holmgren (S)
Peggy Erlandsson (S)
Håkan Söderlund (S)
Anna Johnsson (S)
Lennart Persson (S)
Mikael Weilander (S)
Ann Isaksson (V)
Karin Winqvist (M)
Lene Larsson (SD)

Sidan senast uppdaterad: