Miljö- och byggnadsnämnden

Här kan du ta del av miljö- och byggnadsnämndens protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 2-14 dagar efter sammanträdet.

För att ta del av äldre protokoll så kontakta förvaltningen.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de protokollen eller vissa paragrafer vara maskerade eller opublicerade på hemsidan.

 

Kontakt

Kontakta oss

Miljö- och byggkontoret

Nämndadministratör

0240-660000 vx

Sidan senast uppdaterad: