Riskobjekt

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 70-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Direktivet säger bland annat att alla kommuner som har verksamma Seveso-företag inom sitt område ska ha information om detta på respektive hemsida.

Smedjebackens kommun har följande företag med Seveso-verksamhet:

  • Bergtäkt Gäsberget
  • Ovako Bar AB

Kontakt

Räddningstjänsten

0240-66 03 94

Sidan senast uppdaterad: