Kommun och politik

Protokoll

Protokoll från nämnder och kommunfullmäktige

Organisationsplan

Här kan du se hur kommunkoncernen är organiserad med nämnder, förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

Bolag

Vissa kommunala verksamheter kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse. Smedjebackens kommuns helägda bolag är samlade i en koncern med Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB som moderbolag.