Familje- och utbildningsnämnd

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd, kansli och individ- och familjeomsorg (IFO).

Nämndens gemensamma inriktning bygger på visionen:
”Familje- och utbildningsnämndens vision är att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och innanförskap.”

Familje- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare och dessa utses av fullmäktige.

Nämnden har inom sig ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.

Tillhörande tjänstemannaorganisation finns i familje- och utbildningsförvaltningen.

Ordförande:
Matilda Kilström (S), tel: 0240-660024
e-post: matilda.kilstrom@smedjebacken.se

Vice ordförande:

Björn Wallén (S)

Ledamöter 2023-2026
Matilda Kilström (S)
Björn Wallen (S)
Barbro Ernebrink (S)
Felix Boström (S)
Vali Popescu (S)
Louise Nilsson (S)
Rågher Thelin (S)
Gunhild Wallenius (V)
Gertrud Jernberg-Zernig (M)
Lene Larsson (SD)
Martin Svensson (SD)

Ersättare 2023-2026
Maria Söderlund (S)
Lars-Ove Norling (S)
Peggy Erlandsson (S)
David Hellsing (S)
Julia Johansson (S)
Oscar Wikman (S)
Patrik Johansson (S)
Emma Eriksdotter (C)
Helena Giliusson (M)
Per-Erik Hellström (SD)
Yvonne Johansson (MP)

Sidan senast uppdaterad: