Familje- och utbildningsnämnd

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd, kansli och individ- och familjeomsorg (IFO).

Nämndens gemensamma inriktning bygger på visionen:
”Familje- och utbildningsnämndens vision är att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och innanförskap.”

Familje- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare och dessa utses av fullmäktige.

Nämnden har inom sig ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.

Tillhörande tjänstemannaorganisation finns i familje- och utbildningsförvaltningen.

Ordförande:
Bengt Norrlén (S), tel: 0240-660135
e-post: bengt.norrlen@smedjebacken.se

Vice ordförande:

Jens Hellberg (S)

Ledamöter 2019-2022
Bengt Norrlén, ordförande (S)
Jens Hellberg, vice. ordf (S)
Louise Nilsson (S)
Maria Söderlund (S)
Lars-Ove Norling (S)
Sonia Rönning (S)
Gunhild Wallenius (V)
Håkan Jansson (C)
Gertrud Jernberg-Zernig (M)
Helena Giliusson (M)
Pia Johansson (SD)

Ersättare 2019-2022
Vali Popescu (S)
Julia Johansson (S)
Åke Bråten (S)
Albetol Mohamed (S)
Mostafa Hassan (S)
Kristina Nilsson (MP)
Anna Wallberg (V)
Adam Carlsson (C)
Tamara Kozlovska (M)
Karin Winqvist (M)
Jerry Jäger (SD)

Sidan senast uppdaterad: