Skolsköterska och skolläkare

Inom skolhälsan arbetar tre skolsköterskor och en skolläkare.

Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård och att besöka skolhälsovården kostar ingenting.

Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Det sker bland annat genom information och utbildning kring kost, missbruk, sex och samlevnad. Skolhälsovården kan på många sätt jämföras med företagshälsovården för vuxna.

Skolläkaren nås via skolsköterskorna.

Kontakt

Camilla Söderström

Skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig - MLA

0240-66 04 75


Marlene Jakobsson

Skolsköterska

0240-66 04 74


Märit Heij

Skolsköterska

0240-66 02 32

Sidan senast uppdaterad: