Trygg och säker

Larma räddningstjänsten

Om du ska larma oss - ring alltid 112. När man ringer nödnummer 112 ska man tänka på att man ka besvara följande frågor från SOS-operatören:

Broschyr Om krisen eller kriget kommer

MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr om vad du som medborgare behöver tänka på om det blir en kris/krig som rör bland annat livsmedel, elbortfall, brist på vatten eller kommunikationen bryts.

Hjärtstartare

Hjärtstartare räddar liv ! Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan.