Hagge fritidshem

Hagge skolas fritidshem är belägen i byn Hagge och har skogen inpå knuten.

Besöksadress: Gruvfogdevägen 16, Ludvika

Fritidshemmet består av två grupper som är indelade efter barnens ålder. Barnen ges möjlighet att röra sig mycket då vi både har tillgång till idrottshall och fin utemiljö.

Kontakt

Hanna Lindgren

Rektor

0240-66 00 87


Hagge fritidshem

Rävlyan 0240-66 04 92

Sidan senast uppdaterad: