Medicinsktansvarig sjuksköterska - MAS

Den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS) ansvarar för att sjukvården på kommunens äldreboenden och beoende för funktionshindrade är av god kvalitet. Det vill säga att det finns sjukvård i den omfattning som krävs.

MAS har också ansvar för tillsyn och för att utveckla rutiner för kommunens hälso- och sjukvård som ska säkra en god patientsäkerhet, samt samverka med andra vårdgivare. En annan arbetsuppgift är att dokumentera, följa upp, förebygga och åtgärda avvikelser i verksamheten. Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska / Medicinskt ansvarig för rehabilitering

0240-66 00 12

Sidan senast uppdaterad: