Fritidshem

Fritidshemmen styrs av skollagen och skall ge barnen en meningsfull fritid och stöd i barnen utveckling.
Fritidshem erbjuds från 6 år till och med 12 år, till barn vars vårdnadshavare arbetar.

Ansöka om fritidshemsplats

Här ansöker du om plats vid kommunens fritidshem

Kalendarium

Här kan man se datum för lov och dagar med reducerad verksamhet pga fortbildning

Läroplan för fritidshem

Länk till Skolverkets sida med läroplan för fritidshem.