Interaktiva projektorer

För aktivitet, stimulans och välmående

Vi lägger stor vikt vid välmående och värdefulla stunder i vardagen för våra omsorgstagare, och har därför olika typer av teknik som bidrar till aktivitet, stimulans och välmående på våra särskilda boenden.

På våra särskilda boenden finns interaktiva projektorer som projicerar en bild på ett bord, som man sedan kan interagera med genom att trycka på bordet. Det möjliggör att spela spel, måla och utföra en rad olika sinnestimulerande aktiviteter tillsammans.

Den är enkel att använda och har aktiviteter som är framtagna för personer med kognitiv svikt, vilket är viktigt för äldre personer med demens för att undvika onödig oro och överstimulans.

Forskning visar att de interaktiva projektorerna kan bryta apati, minska nedstämdhet och stimulerar fysisk aktivitet hos omsorgstagare.

Sidan senast uppdaterad: