Frågor om fastigheter och fastighetsägare

Om du har frågor om fastigheter eller fastighetsägare ska du vända dig till Lantmäteriet, och inte till kommunen. Det är Lantmäteriet som äger fastighetsregistret och därför de är ansvariga för att lämna ut uppgifter om specifika fastigheter.

Vill du få ut tomtkarta eller annan information om din fastighet hänvisar miljö- och byggkontoret till Lantmäteriets e-tjänst Min sida. Där loggar du enkelt in med e-legitimation.

Om du däremot behöver en tomtkarta för markering i ett ärende hos miljö- och byggkontoret, t.ex. visa var en energibrunn ska placeras, kan kontoret hjälpa till med en enkel karta.

Sidan senast uppdaterad: