Integration

Integrationsenheten ombesörjer mottagandet av anvisade nyanlända till alla med uppehållstillstånd under deras första två år som kommuninvånare i Smedjebacken. Vi har hög språkkompetens inom flera språk.

Ett nära samarbete finns mellan avdelningens båda enheter och medborgarservice, Individ- och Familjeomsorgen, övriga kommunala verksamheter, Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU), Ludvika kommun och civilsamhället kring de nyanländas etablering och integration i Smedjebacken.

Det pågår ett aktivt arbete med samordningsfrågor både lokalt och nationellt.

Integrationsenheten har under de senaste åren haft ansvar för mottagandet av ukrainska flyktingar enligt de så kallade massflyktingsdirektivet. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord och att vi kan stöda/vägleda dig att hitta rätt.

Vad kan Smedjebacken kommun erbjuda?

  • Mottagande och boende till anvisade flyktingar
  • SFI (undervisning i Svenska för invandrare) utförare VBU
  • Samhällsorientering, 100 timmar. (utförare VBU)
  • Barnomsorg, förskola, skola

Kontakt

Mohammed Aden

Chef Arbetsmarknad och Integration

0240 - 66 00 88


Abeer Nour

Integrationssamordnare

0240 – 66 00 85

Sidan senast uppdaterad: