Äldreomsorgssatsningen i Smedjebacken

Under 2021 sjösattes en omfattande satsning på äldreomsorgen i Smedjebackens kommun. Äldre ska känna sig trygga med den äldreomsorg de får!

 • Vi skapar förutsättningar för att gå från deltid till heltid
 • Arbetstidsförkortning för de som arbetar natt
 • Vi ökar grundbemanningen inom äldreomsorgen:
  - Ökad bemanningstäthet på alla äldreboenden
  - Vikariepoolen ökar från 12 till 24 medarbetare
  - Vi inför särskilda helgtjänster för önskat helgarbete
 • Mer personal som är tillsvidare-anställd
 • Aktivt arbete med att få ner sjukskrivningarna
 • Vi vidareutbildar våra vårdbiträden till undersköterskor
 • Vi gör en omfattande satsning på kompetensutveckling
 • Mer administrativt stöd till cheferna inom omsorgen
 • Aktivt kvalitetsutvecklingsarbete inom omsorgen
 • Vi storsatsar på teknikutveckling
 • Bemanningshandbok införs

Omsorgens värdegrund:

 • Inom omsorgen ska alla känna sig trygga
 • Omsorgen är välkomnande gentemot såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare
 • Omsorgen värdesätter engagerade medarbetare som har vård- och omsorgstagaren i fokus
 • Omsorgen är förändringsbenägen och drivs av en stark framtidstro

  Omsorgen ska även arbeta i enlighet med äldreomsorgens nationella värdegrund som stipulerar att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

VISION 2030:

 • Öka bemanningstätheten
 • Fler tillsvidareanställda
 • Ta bort delade turen (kan ske frivilligt) och långturer
 • Korta nattpassen till 9 timmar
 • Höja kompetensen och erbjuda fler att läsa till undersköterskor
 • Administrativt stöd till chefer
 • Minska sjukskrivningstalet
 • Stärka upp inom teknikområdet

Sidan senast uppdaterad: