Gröna vägen

"Gröna Vägen" heter projektet som etablerar snabba elbilsladdare längs rv 66 mellan Smedjebacken och Sälen.

illustration över Gröna vägen Rv 66 med kommande laddstolpar

Fler laddstationer längs rv 66

Energimyndigheten har beviljat Malung-Sälens, Vansbros och Smedjebackens kommuner ekonomiskt stöd för att sätta upp laddstationer på sina respektive huvudorter som ligger längs rv 66. Laddstationerna kommer att vara på upp till 350 kW i effekt.

Etableringen färdigställs under hösten 2023 i Malung-Sälen och Smedjebackens kommuner och under 2024 i Vansbro kommun.

Både yrkes- och persontrafik

Projektet möjliggör laddning för tung transporttrafik, men även personbilar har möjlighet att nyttja laddarna, så det här ökar servicen och påskyndar energiomställningen för både yrkestrafik och persontrafik.

Sidan senast uppdaterad: