Ekonomi och Bistånd

Alla kan någon gång i livet behöva hjälp att reda ut ekonom­iska problem.
Om du inte själv kan försörja dig och din familj - med egen inkomst eller på annat sätt - kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Budget- och skuldrådgivning kan hjälpa dig att få en överblick av din ekonomi.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett ekonomiskt stöd för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. För att få ekonomiskt bistånd måste du först ha gjort allt du kan för att försörja dig själv. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Vad kan jag få hjälp med?
Socialtjänstlagen och den riks­norm för försörjnings­stöd som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan bli beviljad. Ekonomiskt bistånd består av flera delar:

 • Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbruk­nings­varor, hälsa och hygien, dags­tidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riks­normen fast­ställs av regeringen en gång om året.
 • Ersättning för skäliga kostnader för boende (hyra), hushållsel, arbets­resor, hem­försäkring samt avgift till fack­förening och arbetslös­hets­kassa, barnomsorg, läkarvård, mediciner och bredbandskostnad.

Du och din familj kan även ha rätt till ekonomiskt bistånd till andra ut­gifter, om det finns sär­skilda skäl.
Broschyr på svenska Pdf, 990 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?
Alla som vistas i kommunen och som inte själva kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Innan du ansöker måste du ha gjort allt du kan för klara din och din familjs försörjning själv.

Vad krävs för att få ekonomiskt bistånd?
Innan du ansöker måste du ha gjort allt du kan för klara din och din familjs försörjning själv:

 • Om du är gift eller sambo ska ni i första hand försörja varandra ekonomiskt.
 • Om du är arbetslös ska du vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och aktivt
  söka arbete. Du ska ansöka om A-kassa eller Alfa-kassa om du kan få det.
 • Om du är sjuk eller inte kan arbeta eller delta i sysselsättning krävs ett
  intyg om sjukskrivning från läkare.
 • Är du student ska du ansöka om studiestöd eller studielån hos
  CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studerande har bara rätt till
  ekonomiskt bistånd i undantagsfall.
 • Om du har pengar på banken eller andra tillgångar som aktier, fonder,
  villa, båt eller bil har du bara rätt till ekonomiskt bistånd i undantagsfall.
 • Du behöver ansöka om all annan ersättning som du har möjlighet att få,
  till exempel, bostadsbidrag, pension, föräldrapenning, aktivitetsstöd och
  underhållsstöd.

Vad händer med min ansökan?
En social­sekreterare utreder dina behov och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Du får alltid ett skriftligt beslut. De flesta beslut går att över­klaga.

Blankett Hur kan man överklaga beslutet Pdf, 141.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess och tystnadsplikt
När du söker försörjningsstöd registreras Du i kommunens socialregister och datasystem. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Anmäl ändrade förhållanden
Alla förändringar skall meddelas till socialförvaltningen under den period då du får försörjningsstöd. Detta gäller t.ex inkomst och familjeförhållanden.
Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, kan du bli återbetalningsskyldig. Du riskerar även att polisanmälas om vi misstänker att Du lämnat vilseledande uppgifter eller undanhållit information, som har betydelse för utredningen/ansökan.

Om du har ett pågående ekonomiskt bistånd från Smedjebacken kommun och vill ansöka om fortsatt bistånd kan du använda e-tjänsten. Läs mer längre ner på sidan.

Om du inte har ekonomiskt bistånd men vill ansöka om det, ring till receptionen:
0240-66 03 35.

Telefontider ekonomiskt bistånd
Under telefontid får du prata direkt med handläggare/socialsekreterare om din situation. Vi undersöker om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd och bokar in ett möte för din ansökan.
Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 8.30-9:30

Räkna ut om du har rätt till ekonomiskt bistånd
Länk till Provberäkning ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som får ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och vill ansöka om fortsatt stöd kan använda Smedjebackens e-tjänst. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller mobil och ett bank-ID.

För att e-ansöka behöver du:

 1. ha ett pågående ekonomiskt bistånd från Smedjebacken kommun.
 2. en mobiltelefon, dator eller surfplatta.
 3. e-legitimation, för att legitimera dig och signera din ansökan.

Så gör du en e-ansökan

 1. Logga in på Mina sidor med din e-legitimation.
 2. Fyll i dina uppgifter och bifoga handlingar.
 3. Signera din ansökan med e-legitimation. Sedan är det klart!

Om ni är två som ansöker behöver båda signera ansökan.

E-tjänst ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Manual för e-tjänst ekonomiskt bistånd Pdf, 649.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du ska bifoga varje månad

Bifoga dina handlingar digitalt som pdf till exempel från din telefon eller dator.

 • Lönespecifikation som styrker din inkomst.
 • Aktuellt läkarintyg om du är sjukskriven.
 • Underlag för kostnader som inte är samma varje månad, till exempel el-faktura eller kostnader för läkarvård eller akut tandvård.

Om något förändras, om du till exempel får hyreshöjning eller sänkt a-kassa, behöver du lämna med handlingar som styrker förändringen.

Kostnader för tandvård
Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för tandvård. Då behöver du först lämna ett kostnadsförslag som ska godkännas innan påbörjad behandling och sedan styrkas med kvitto.

Du kan bara ansöka en gång per månad
Ansökningsperioden öppnar den 15:e till den sista i månaden inför kommande månad. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar under denna period.
Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan.

Fyll i rätt uppgifter!

 • Var noga med att fylla i alla fält i din ansökan.
 • Du ansvarar för att uppgifterna du fyller i är korrekta.
 • Ibland gör vi slumpmässiga kontroller.

BankID eller Mobilt-BankID

 • För att kunna göra e-ansökan behöver du BankID eller Mobilt-BankID.
 • Ni som är gifta eller sambos ska göra e-ansökan tillsammans. Då behöver båda ha BankID eller Mobilt-BankID.
 • Kontakta din bank om du vill skaffa e-legitimation.

Slumpmässiga kontroller
Vi gör slumpmässiga kontroller på några ansökningar varje månad. Om din ansökan väljs ut för kontroll får du ett meddelande om att skicka in kontoutdrag och underlag på dina inkomster och kostnader. Du kan bifoga dokumenten som filer i funktionen Meddelanden, som finns i e-tjänsten.

Ekonomiskt bistånd till studerande
Är du student ska du ansöka om studiemedel (bidrag och lån) hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Som studerande har du bara rätt till ekonomiskt bistånd i undantagsfall. När du ansöker om för­sörj­nings­stöd görs en prövning för att se om du uppfyller kraven för att kunna få försörjnings­stöd:

 • Du ska vara aktivt arbets­sökande och inskriven på Arbets­förmedlingen från och med den första var­dagen efter terminens slut.
 • Du ska kunna visa att du sökt jobb i god tid innan sommar­uppehållet, alltså minst två månader innan du ansöker om försörj­nings­stöd.
 • Du får inte ha några andra ekonomiska till­gångar som du kan klara dig på under tiden du inte studerar och har studiemedel (bidrag och lån).

Om du går i gymnasiet
Dina föräldrar är skyldiga att försörja dig som går i gym­nasiet till och med att du fyller 21 år. Det betyder att det är dina föräldrar som ska hjälpa dig ekonomiskt. Du kan alltså inte ansöka om försörjnings­stöd.

Om du har fått sommar­jobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du, efter prövning, beviljas försörj­nings­stöd som förskott på din kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshets­ersätt­ning (a-kassa) eller annan ersättning.

Om du beviljas försörjnings­stöd som förskott på inkomst eller ersättning skrivs en återbetalnings­förbindelse som du ska under­teckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs en ny återbetalnings­förbindelse.

Enliit 4:4 SoL kan du i vissa fall bli hänvisad till en praktik­plats eller annan syssel­sättning, om du trots aktivt arbets­sökande inte lyckats få arbete under sommar­uppehållet.

Socialförvaltningen i Smedjebacken erbjuder inte bostad till dig som plötsligt blivit bostadslös. Du har ett eget ansvar att lösa din boendesituation. I Smedjebacken förmedlar bla det kommunala bolaget Bärkehus AB lediga hyres­rätter.
Som bostadssökande söker du själv aktivt bland de annons­erade bostäderna. För mer information kontakta Bärkehus AB eller de andra bostadsföretagen.

Om du behöver lämna dokument eller ska träffa din socialsekreterare, välkommen till social­förvalt­ningen i Smedjebacken. Anmäl dig i receptionen.

Vasagatan 14 Smedjebacken.

Kan jag låna dator för att göra e-ansökan?
Nej, i Socialtjänstens reception finns ingen dator just nu som du kan låna. Däremot kan du låna en dator på biblioteket eller kommunens medborgarkontor.
Länk till biblioteket Öppnas i nytt fönster.

Kan jag få hjälp att göra min e-ansökan?
Om du behöver hjälp att göra din e-ansökan, boka tid med din socialsekreterare. Du kan även läsa mer här på webbplatsen.

Jag har inte bank-ID/mobilt-bankID – vad gör jag?
Kontakta din bank för hjälp med att skaffa bank-ID/mobilt-bankID.

Vad ska jag bifoga i min ansökan?
Du ska alltid bifoga underlag för närvarorapport, arbetsökerlista, lönespecifikation och nytt läkarintyg. Om något förändras, om du till exempel får en dyrare boendekostnad eller sänkt a-kassa, behöver du lämna med handlingar som styrker förändringen.

Jag glömde att bifoga ett dokument - vad gör jag?
Om du glömde att bifoga något med din ansökan kan du skicka det som ett meddelande. Du hittar meddelandefunktionen på Min sida i e-tjänsten. Du kan till exempel skanna ett brev och bifoga som fil eller ta en bild med din telefon. Du kan bara skicka meddelanden till din handläggare.

Kan jag komplettera min e-ansökan?
På Min sida i e-tjänsten finns en meddelandefunktion där du kan bifoga dokument direkt till din handläggare. Du kan till exempel skanna ett brev och bifoga som fil eller ta en bild med din telefon. Du är också välkommen att lämna dina bilagor i receptionen.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Om din ansökan är komplett kan det ta upp till tio handläggningsdagar innan du får svar. Om du behöver komplettera din ansökan kan det ta längre tid.

Var kan jag se tidigare ansökningar?
På Mina sidor ser du din senaste ansökan och tidigare ansökningar, beräkningar, beslut och när pengar betalas ut. Ibland kan du också se dokument och journalanteckningar.

Varför kan jag inte använda e-tjänsten första gången jag vill ansöka?
E-ansökan är en ny tjänst i Smedjebacken och möjligheten att göra sin första ansökan digitalt kommer att komma senare. För att använda e-tjänsten måste du ha ett pågående ekonomiskt bistånd från Smedjebacken kommun. Om du inte har det men vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ringa till reception: 0240-66 03 35

Kan jag fortfarande ansöka med blankett?
Om du inte kan eller vill ansöka via e-tjänsten och Min sida kan du ansöka på pappersblankett som vanligt.

Blankett för ansökan ekonomiskt bistånd hittar ni under E-tjänster och Blanketter.

Sidan senast uppdaterad: