Sopor, slam och latrin

I Smedjebacken är det kommunägda bolaget Wessman Barken vatten och återvinning AB (WBAB) som sköter den praktiska delen av avfallshanteringen i Smedjebackens och Ludvikas kommuner.

Ansökan om dispens

Dispens från hämtning av kärlavfall

Ansökan om dispens från hämtning av kärlavfall (hushållssopor) ska göras till miljö- och byggkontoret. Beslut om dispens från hämtning av kärlavfall gäller maximalt 3 år och endast så länge som boende- och ägarförhållandena är oförändrade. Miljö- och byggkontoret tar ut en avgift för handläggning av ärendet. För uppehåll i hämtning motsvarar avgiften två gånger gällande timtaxa, och för befrielse från hämtning motsvarar avgiften fyra gånger gällande timtaxa. Du är fortfarande skyldig att betala grundavgiften för renhållningen.

Dispens för avfall från enskilda avlopp

Ansökan om dispens för slam- och latrintömning eller utsträckt hämtningsintervall ska göras till miljö- och byggkontoret. Beslut om dispens för slam- eller latrintömning gäller så länge som boende- och ägarförhållandena är oförändrade. Miljö- och byggkontoret tar ut en handläggningsavgift som motsvarar två gånger gällande timtaxa.

Sidan senast uppdaterad: