Jätteloka (jättebjörnloka) och liknande arter

Jätteloka

Jätteloka eller jättebjörnloka

Jättelokan, eller jättebjörnlokan som den också kallas, är en invasiv art (art som enkelt sprider sig) i Sverige. Oftast är den klart större än förväxlingsarterna. Jättelokan kan bli upp till 4 meter hög. Den har storflikiga blad och vita blomflockar. Växtsaften är giftig. Kommer huden i kontakt med växtsaft ska du tvätta med tvål och vatten, och sedan skydda huden mot solljus i minst en vecka även om du inte fått några symtom.

Hur vet jag att det är jätteloka?

Flera växter i naturen liknar jätteloka och kan förväxlas med varandra. Här finns information och bilder om de olika växterna. Alla dessa flockblommiga växter utom jätteloka tillhör den svenska faunan, är näringskälla för många insekter, och de är värdväxter för bland annat makaonfjärilens larver

Sidan senast uppdaterad: