Anmäl Majbrasa

Här kan du anmäla din majbrasa men kom ihåg, det är alltid du som har ansvaret för eldningen.

Läs igenom instruktionerna under fliken "eldning utomhus, brandrisk och eldningsförbud" innan du börjar elda.

Sista anmälningsdatum är 26 april. Om man skulle anmäla senare än så, är det inget hinder för att tända brasan, förutsatt att det inte råder eldningsförbud. Om det råder eldningsförbud ser du enklast genom att följa informationen på vår hemsida.

Räddningstjänsten tar in information om vilka brasor som finns för att vi ska ha kännedom om dessa för egen del. Vi ger således inte något tillstånd eller avslag för att tända brasan.

Sidan senast uppdaterad: