Avfall och återvinning

Det finns en kommunal skyldighet att ta hand om hushållsavfall som uppstår i kommunen. I Smedjebacken är det kommunägda bolaget Wessman Barken vatten och återvinning AB (WBAB) som sköter den praktiska delen av avfallshanteringen i Smedjebackens och Ludvikas kommuner. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar för avfalls- och renhållningshanteringen i kommunen.