Gräva och schakta

Ska du gräva eller schkat behöver du tillstånd av tekniska kontoret. Gäller all typ av grävning på kommunalägd mark.

Grävskopa

Detta gäller vid all typ av kommunalägd mark så som gata, väg, gc-väg, gångväg, parkmark, skogsmark med mera.

Ansökan ska lämna in till Smedjebackens kommun, tekniska kontoret senast 10 arbetsdagar före grävstart. Om det gäller schakt intill trafik ska en TA-plan bifogas ansökan.

Sidan senast uppdaterad: