Kommunstyrelsen

Här hittar du kommunstyrelsens kallelser och protokoll. Samhällsbyggnadsutskottets protokoll finns publicerade till och med 2022. Från 1 januari 2023 övergår samhällsbyggnadsutskottets verksamhet till den nya kultur- och samhällsbyggnadsnämnden.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut/handling innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan den handlingen vara opublicerad på hemsidan.

Kontakta förvaltningen för att ta del av äldre protokoll.

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsutskottet

Kontakt

Kansliavdelningen

Kommunsekreterare, registrator

0240-660117

0240-660118

Sidan senast uppdaterad: