Höga vattenflöden och översvämning

Vårflod, mycket regn och dammbrott kan skapa höga vattenflöden i sjöar och vattendrag och det kan också innebära att det blir översvämning.

Smedjebackens kommun samverkar vid behov med Länsstyrelsen Dalarna samt SMHI och aktörer som reglerar vatten. Dessa aktörer lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet.

Förberedelse

Vid kraftigt regnoväder som kan orsaka översvämningar och som fastighetsägare har man ett eget ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och anpassa din fastighet utifrån förutsättningarna.

Exempelvis är det viktigt att vara uppmärksam och följa väderutvecklingen om du bor i ett översvämningskänsligt område.

Checklista vid risk för översvämning

Här hittar du en checklista på vad du bör tänka på före en översvämning inträffar, precis innan det börjar, under tiden och sedan efter.

Att tänka på före översvämning

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.
 • Kontrollera att stuprör, brunnar och diken samt dräneringsrör är rensade.

Precis innan översvämning

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Följ väderprognosen, SMHI och nyhetsrapportering
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Håll kontakten med dina grannar.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vänta med att dricka kranvattnet tills din kommun har meddelat att det är drickbart.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Krisinformation.se har information, checklista med mera.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/oversvamning Länk till annan webbplats.

Skydda ditt hus mot översvämning

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en film med information om hur du kan skydda din fastighet mot översvämning.

Sidan senast uppdaterad: