Verknäset, del av Stora Tolvsbo 18:5

Status: Bearbetning inför granskning

Förslag till detaljplan för Verknäset, del av Stora Tolvsbo 18:5

Förslag till detaljplan har upprättats för området Verknäset väster om Stora Tolvsbo. Syftet med planen är att skapa ett nytt bostadsområde genom att möjliggöra för parhus och villor.

Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därför inte göras.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden
21 februari – 3 april 2024 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset i Smedjebacken
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.se

Önskar du få handlingarna skickad till dig kan du kontakta miljö- och byggkontoret på
tel. 0240-66 00 00 eller via e-post: miljobygg@smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun,
Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 2024-04-03.

Plankarta Pdf, 812.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 998.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 276.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturmiljöutredning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 80.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 15.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Barnchecklista Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Pågående: Bearbetning inför granskning

Sidan senast uppdaterad: