Anmälan av störning/klagomål

Här kan du göra en anmälan av störning eller ett klagomål till miljö- och byggkontoret. Din anmälan kommer att registreras senast påföljande arbetsdag. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, även om dessa finns med i formuläret.

Det här formuläret är till för att underlätta handläggningen av ärendet. Det är därför viktigt att du fyller i så utförligt som möjligt för att korta handläggningstiden. Vid anmälan av störning kommer en kopia på formuläret att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande för kommunicering. Läs den information om handläggning av anmälan om störning/klagomål som ligger under relaterat innan du fyller i blanketten.

Vad avser störningen/klagomålet? * (obligatorisk)
Vad avser störningen/klagomålet?Har du varit i kontakt med fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande om den aktuella störningen? * (obligatorisk)
Har du varit i kontakt med fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande om den aktuella störningen?

Har du tidigare varit i kontakt med miljö- och byggkontoret om den aktuella störningen?
Har du tidigare varit i kontakt med miljö- och byggkontoret om den aktuella störningen?
Boendeform
Boendeform

Sidan senast uppdaterad: