Rehabilitering

Kommunrehab är till för dig som bor i kommunens särskilda boendeformer, har korttidsplats eller bor i ordinärt boende.

Rehabeneheten består av arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabassistent som besöker de olika verksamheterna samt ordinärt boende efter behov. Vi samarbetar med patienten och anhöriga, sjuksköterskor, vårdpersonal, enhetschefer och biståndsbedömare för att ta tillvara på vårdtagarens resurser i möjligaste mån. Vi har även ett nära samarbete med Region Dalarna.

Kommunrehab arbetar med att
- öka individens självständighet i dagliga aktiviteter 
- bedöma behovet av träning och utarbetar träningsprogram för att bibehålla eller förbättra funktionsnivån hos vårdtagaren
- informera
- instruera och fortbilda personal
- bedöma behov av, prova ut och ordinera hjälpmedel.
- närvara vid SIP (Samordnad individuell plan)
- bedöma behovet och skriva intyg för bostadsanpassning

Sidan senast uppdaterad: