Härifrån kommer pengarna pengarna

Kommunen får den största delen av sina intäkter, från kommunalskatten och de generella statsbidragen. För år 2021 beräknas denna intäkt för kommunalskatten och de generella statsbidragen bli ca 672 miljoner kr. Förutom skatter och bidrag får kommunen in pengar från dem som använder kommunens tjänster till exempel de som ansöker om bygglov, har barn i förskolan eller bor på kommunens olika äldreboenden.

Till det här används pengarna

Den enskilt största kostnaden för kommunen är personalkostnaden, det vill säga löner till kommunens anställda. Kommunen har även kostnader för inköp av material, exempelvis skolböcker, mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar. Kommunen betalar ut bidrag till privatpersoner och föreningar.

Budget 2021

För varje 100 kronor som du betalar i skatt beräknas dessa fördelas så här under nästa år:

Varför måste kommunen gå med överskott?

En kommun ska ha en ”god ekonomisk hushållning” i sin verksamhet enligt kommunallagen. En kommun får under ett år inte använda mer pengar än den får in under året.

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har beslutat att kommunen ska redovisa ett överskott på 3 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, ca 20 miljoner kronor per år. Att budgeten har ett överskott är viktigt eftersom det finns behov av satsningar på investeringar utan att behöva låna pengar och att det finns många osäkra faktorer i en kommuns ekonomi. Därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser.

Satsningar i budget 2021 och plan 2022-2023

  • Stärkt bemanning inom äldreomsorgen
  • Ny förskola - Strandängens förskola
  • Nytt LSS-boende
  • Förstärkt underhåll av gator och vägar

Sidan senast uppdaterad: