En väg in -EVI

En väg in är öppet för alla från 16 år som är folkbokförda i Smedjebackens kommun och i behov av samordnat stöd.

händer

I EVI samverkar vi för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället med personal från:

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsmarknad- och integration
  • Individ- och familjeomsorgen
  • Kommunpsykiatrin/LSS
  • Primärvården
  • Specialistpsykiatrin

Det behövs ingen remiss. Du kan söka själv, eller få hjälp av någon anhörig. Om du har en handläggare från någon av parterna kan de hjälpa dig att få kontakt.

EVI är experter på de egna verksamheterna och har god kännedom om andra funktioner inom kommunen och hos andra aktörer. Teamet fungerar rådgivande för dig som person, men också för handläggare från de olika parterna.

Du behöver inte komma ensam om du inte vill. Du kan ha med en anhörig, en handläggare eller någon annan person du känner dig trygg med. Vid ditt första besök träffar du oss som arbetar i teamet och tillsammans med dig pratar vi om din situation. Efter besöket gör vi en sammanfattning av vad som har diskuterats och tittar på möjliga förslag för dig att gå vidare med.

För att vi ska kunna ge dig så bra stöd och information som möjligt behöver du godkänna att vi tar fram relevanta uppgifter om dig genom ett samtycke. Det finns en blankett för det som du kan fylla i innan eller under mötet. Personalen i teamet har tystnadsplikt.

Så här får du kontakt med oss

EVI-teamet finns på plats i kommunhuset i Smedjebacken på onsdagar klockan 08.00 – 10.00.
Om du vill boka in en träff så kan du fråga efter EVI i receptionen och fylla i en blankett för anmälan. Du kan ringa koordinator Annika Hildensjö, 0240-66 01 20 eller kommunens växel, 0240-66 00 00 för mer information.

Samtyckesblankett för nedladdning. Pdf, 274.9 kB.

Välkommen till EVI!

Kontakt

Arbetsmarknad

0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: