Erityiskoulu

Smedjebackenin kouluissa on sisällyttävä suhtautumistapa. Se tarkoittaa, että työskentelemme aktiivisesti, jotta oppilaat, joilla on erilaisia toimintaesteitä, tuntevat itsensä osallisiksi koulussa ja yhteiskunnassa muuten.

Peruserityiskoulu on tarkoitettu oppilaille, joilla on lievä kehitysvamma. Opetus erityisperuskoulussa tapahtuu läheisessä yhteistyössä peruskoulun kanssa. Se käsittää yhdeksän vuotta ja mahdollisuuden ylimääräiseen, vapaaehtoiseen kymmenenteen vuoteen. Kouluvelvollisuus päättyy kevätlukukauden jälkeen sinä vuonna, jonka aikana oppilas täyttää 16 vuotta.
Erityiskoulussa on omat kurssisuunnitelmat ja todistus annetaan vuosina 8 ja 9, esiintyvissä tapauksissa myös vuonna10.
Opetus on sovitettu oppilaan omiin edellytyksiin ja jokainen oppilas saa hyvät mahdollisuudet kehittää tietojaan ja valmiuksiaan, kukin edellytystensä ja tarpeittensa pohjalta.

Sidan senast uppdaterad: