Styrgrupp för social hållbarhet

Styrgruppen för social hållbarhet har i uppdrag att samla rådsfunktioner inom områdena säker och trygg, arbetsmarknadsfrågor samt folkhälsa.

Basen i styrgruppen utgörs av kommunalråd, oppositionsråd, ordförande för omsorgsnämnden och familje- och utbildningsnämnden, kommunchef och samtliga förvaltningschefer. Denna bas kompletteras med nyckelpersoner från de tre områdena säker och trygg, arbetsmarknadsfrågor samt folkhälsa.

Arbetsformer

Styrgruppen för social hållbarhet träffas fyra gånger per år och har en agenda som innebär att man innehar tre olika rådsfunktioner under samma dag. Planeringen kan till exempel se ut så att man först utgör lokala BRÅ, därefter folkhälsoråd och sist fortsätter som arbetsmarknadsråd. Frågor att bereda till styrgruppen kan komma från de olika arbetsgrupper, formaliserade eller nätverksbaserade, som finns i organisationen och där det finns behov av att förankra, få stöd eller ge förslag till utveckling/förändring/förbättring. Styrgruppen är ingen beslutsgrupp men ärenden som kommer upp i styrgruppen kan styras in i ordinarie beslutsprocesser från styrgruppen. Kommunchefen samordnar styrgruppens möten och ansvarar för agendan. Kommunalrådet är ordförande och minnesanteckningar förs.

Konsekvenser

Inrättandet av en styrgrupp för social hållbarhet innebär att det finns en gemensam beredningsgrupp för folkhälsoarbetet och för arbetsmarknadsfrågor vilket fram till nyligen saknats i Smedjebackens kommun. Ett lokalt BRÅ har funnits tidigare men får med detta upplägg en delvis ändrad bemanning. Styrgruppen för social hållbarhet kan utifrån det kommunala uppdraget ge större tyngd åt frågor som berör invånarnas hälsa, säkerhet och trygghet och stärka möjligheten till ett gott liv.

Sidan senast uppdaterad: