Kontaktperson/kontaktfamilj

Kontaktperson eller kontaktfamilj ges efter ansökan till en enskild person eller en familj då det finns behov av särskilt stöd.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en extra familj för barnet och som en avlastning för barnets föräldrar. Det vanligaste är att kontaktfamiljen tar hand om ett barn eller ett syskonpar varannan helg. Stöd i form av kontaktfamilj är alltid en frivillig hjälp.

Kontaktperson

En kontaktperson är till för barn och ungdomar som behöver en extra vuxen på fritiden. Ibland behöver även en vuxen person en kontaktperson. Som kontaktperson är du en god förebild, någon att prata med och att göra aktiviteter tillsammans med. Det vanligaste är att man träffas en eller två gånger i veckan. Stöd i form av kontaktperson är alltid frivilligt.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Alla barn, ungdomar och vuxna är olika och har olika behov. Därför behövs alla slags kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Det viktigaste är att du har en stabil livssituation och tid att engagera dig.

Hur blir man kontaktfamilj och kontaktperson?

Innan du blir kontaktfamilj eller kontaktperson utreder vi din lämplighet genom att intervjua dig och göra registerkontroller. Om du vill bli kontaktfamilj gör vi även ett besök i ditt hem. När du blivit godkänd diskuterar vi tillsammans vilket slags uppdrag som passar just dig och din familj.

Ersättning

Kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för din insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter du har. Vi följer Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer om ersättningar.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Växel

0240-66 03 35

Sidan senast uppdaterad: